Prywatne przedszkole artystyczno-językowe
Kraina Dzieci

Prowadzimy nabór 2021/2022. Wolne miejsca.
Zapisz swoje dziecko już dziś.
Najweselsze przedszkole na Piątkowie!

prywatne przedszkole kraina dzieci

Dlaczego my?

Kursy Muzyczne
i Taneczne

Dla nas każdy dźwięk jest muzyką. Nagrywamy piosenki wspólnie z dziećmi.

Język angielski
i japoński

Twoje dziecko nauczy się mówić w dwóch językach: angielskim oraz japońskim.

zajęcia plastyczne

Zajęcia
plastyczne

Sprawimy, że Twoje dziecko pokocha sztukę!

Współpraca
z fundacjami

Współpracujemy z wieloma ciekawymi fundacjami.

Zapisz swoje dziecko do naszego Przedszkola już dziś!

Kilka słów o naszym Przedszkolu

„Kraina dzieci” jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, która działa w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego od 2008 r. Obejmuje opieką wychowawczo-dydaktyczną 45 dzieci w wieku od 2,5-6 lat. Wysoki standard jakości pracy przedszkola został potwierdzony wieloma przychylnymi opiniami instytucji, a przede wszystkim rodziców uczęszczających tu dzieci.

Swą działalność placówka opiera na założeniach pedagogiki humanistycznej z dominacją orientacji podmiotowej. Zatem każde dziecko ma zapewnioną własną autonomię, prawo do podejmowania decyzji, swobody, spontaniczności w przeżywaniu świata. Toteż podział na grupy zajęciowe czy zabawowe nie ma charakteru formalnego ze względu na wiek dzieci, ale jest podyktowane zainteresowaniami i możliwościami psychofizycznymi samych dzieci.

kraina dzieci - wesoły chłopiec
kraina dzieci - zajęcia artystyczne

Dążymy do zaakcentowania zajęć o profilu artystycznym, które odbywają się w przedszkolu codziennie (w postaci prac plastycznych i technicznych, zajęć muzycznych i teatralnych). Działalność artystyczna rozwija bowiem aktywność twórczą dziecka, jego sprawność ruchową i manualną, różnorodne doświadczenia (słuchowe, wzrokowe, dotykowe), a także wiedzę o świecie.

Placówka podejmuje również próbę rozszerzania zajęć edukacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi. Ideą integracji dzieci z deficytami rozwojowymi i normalnie rozwijającymi się jest kształtowanie tolerancji wśród dzieci w stosunku do inności drugiego człowieka.

Naczelnym zadaniem przedszkola jest stworzenie dzieciom warunków do przeżywania radości i szczęśliwych dni, do wszechstronnego rozwoju, do podejmowania późniejszego obowiązku szkolnego bez trudności i kłopotów.

Dlatego dbamy o ich rozwój:

  • intelektualny, rozwijając aktywność poznawczą i zainteresowania, umiejętność słuchania i wypowiadania się w sposób komunikatywny dla otoczenia, umiejętność formułowania pytań oraz własnych sądów i wyrażania życzeń, ponadto rozwijając zainteresowanie czytaniem, pisaniem, liczeniem, a także językami obcymi wprowadza dzieci w podstawowe umiejętności pod kątem dalszej nauki szkolnej;
  • fizyczny, troszcząc się o stan zdrowia dzieci poprzez odpowiednie odżywianie i codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, rozwijając sprawność ruchową i manualną, koordynację wzrokowo- ruchową;
  • społeczno-emocjonalny, rozwijając umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, umiejętność podporządkowania się regułom społecznym, a także wrażliwość na opinie rówieśników i dorosłych;
  • moralny, rozwijając tolerancję na inność drugiego człowieka, szacunek dla innych, potrzebę podejmowania działań na rzecz innych, a równocześnie przekonanie o potrzebie posiadania i bronienia własnych poglądów i przekonań.
kraina dzieci - zabawki

Misją Przedszkola Kraina dzieci jest budowanie, wspólnie z rodzicami uczęszczających tutaj dzieci, miejsca o wysokiej jakości działalności wychowawczo-dydaktycznej. W związku z czym zatrudniamy wykształconą kadrę i specjalistów z zakresu różnych dziedzin pracy z dzieckiem oraz organizujemy dla rodziców spotkania, wykłady, warsztaty pod kątem poszerzania ich wiedzy pedagogicznej, prowadzone prze doświadczonych pedagogów i naukowców edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

prywatne przedszkole Poznań

Czesne jedynie 500 zł miesięcznie
+koszty wyżywienia 10 zł za dzień.

Zdjęcia z naszej Krainy

Wydobywamy wspólnie najlepsze zasoby z siebie samych i przekształcamy w mocne strony w pracy z dziećmi.
Wychodzi z tego kolorowy wzór, który pozwala zakwitnąć nauczycielowi i dzieciom.

Dwie grupy wiekowe. Dzieci 3-4 letnie, które nazywamy „Żabki” i dzieci 5-6 letnie, które nazywamy „Tygryski”.

Skontaktuj się z nami
Kraina Dzieci
os. Jana III Sobieskiego
Pawilon 52 w Poznaniu
Zapraszamy dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat.

os. Jana III Sobieskiego
Pawilon 52 w Poznaniu.

Czynne w godzinach od 7.00 do 17.00.
tel. kom.: 661 941 021

5 + 8 =

Dane zbierane są w celu umożliwienia zamówienia usługi. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych poprzez serwis krainadzieci.com.pl jest Przedszkole Niepubliczne Kraina z siedzibą w 60-688 Poznań przy osiedle Jana III Sobieskiego 52. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego celu. Więcej informacji odnajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies serwisu.