Przedszkole Niepubliczne Kraina ogłasza nabór!
Czesne 250zł + wyżywienie

W ramach opłaty:

Dla rodziców:
 • Doradztwo psychologa i pedagoga
 • Warsztaty psychologiczne dla rodziców
 • Wykłady profesorskie
 • Warsztaty rozmaitości dla rodziców z dziećmi.
Dzienna stawka żywieniowa 7,50zł

Dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat.
Przedszkole znajduje się na
os. Jana III Sobieskiego Pawilon 52 w Poznaniu.
Czynne w godzinach od 7.00 do 17.00.
kontakt:
tel. kom. : 661 941 021
e-mail: Informacje


W naszym przedszkolu Twoje dziecko nauczy się tańczyć, śpiewać, rysować, tworzyć ciekawe prace plastyczne, będzie rozwijać kreatywność, eksperymentować i doświadczać wszystkimi zmysłami. Stwarzamy przyjazne środowisko społeczne dające poczucie bezpieczeństwa, kształtujące poczucie własnej wartości i umożliwiające wyrażanie indywidualności. W naszym zespole pracują wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści: nauczyciele przedszkolni, psycholog, nauczyciel tańca i rytmiki. Zajęcia prowadzi każdorazowo dwóch wychowawców z naszego zespołu. Pracujemy z dziećmi w oparciu o metodę M.Montesori, metodę ruchu rozwijającego W.Sherborne, metodę Dobrego Startu, pedagogikę zabawy. Zapewniamy dzieciom zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia logopedyczno-terapeutyczne, trening zachowań i umiejętności społecznych, czytanie książek podczas wypoczynku, codzienne zajęcia dydaktyczne, naukę dbania o higienę, zabawy zorganizowane lub swobodnena placu zabaw lub w sali, (Małpi Gaj, basen i inne po konsultacji z rodzicami). Zapewniamy rodzicom stały kontakt i współpracę z wychowawcami, konsultacje psychologiczne i poradnictwo pedagogiczne, elastyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu, całoroczne zajęcia adaptacyjne przed pójściem do przedszkola, wakacje letnie z przedszkolem.


Zajęcia adaptacyjne
dla dzieci od drugiego roku życia,
przygotowujące do przedszkola


Jeżeli:
 • twoje dziecko ma mały kontakt z rówieśnikami,
 • chcesz by łagodnie weszło w edukację przedszkolną,
 • chcesz mu w tym towarzyszyć w przygotowaniu do żcyia w przedszkolu,
zapraszamy na zajęcia pokazowe.

W programie:
 • pedagogika zabawy,
 • rytmika i taniec,
 • twórczość plastyczna,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • zabawy rozwijające mowę.

Wspólnie pokonamy obawy przed rozstaniem z mamą tak, by życie przedszkolne stało się przyjemnością zabawy i nauki. Przyjściom do przedszkola będzie towarzyszyć radość, a porannym pożegnaniom uśmiech. Dostarczymy informacji o rozwoju dziecka i jego relacjach w grupie, a w razie potrzeby służymy pomocą pedagogiczną. Pomoże w tym wykwalifikowana kadra, doświadczona w pracy z dziećmi.